boka-online.png

Bokningsregler

Läs igenom reglerna innan du bokar, bokningsknappen finns längst ner på sidan.

 

Att bo på Sorsele River Hotell 

Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på Sorsele River Hotel.

 

Allmänt

Du och hotellet kan själva komma överens om villkoren för vistelsen.

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp här– liksom de som är internationellt vedertagna. För konferenser och övriga arrangemang gäller särskilda regler. 

 

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske. 

 

Bokningar via vår webb bokning

Betalning sker vid beställning.

 

Vid ev. avbokning

Fram till 2 dagar innan ankomst: Återbetalas beloppet förutom en avbokningskostnad på 100 SEK
Fram till ankomstdagen kl 15,00: Tas en avgift ut på 400 SEK resterande belopp återbetalas.
Avbokning senare än kl 15,00 ankomstdag: Återbetalas ej beloppet. 

 

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen.
Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 12.00.

 

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

 

Avbeställning och utebliven ankomst

Det är praxis i branschen att hotellen accepterar avbeställning av ett hotellrum. Följande regler gäller:

  • Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn.
  • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

 

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.  Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

 

Vistelse på obestämd tid

Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.
Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

 

Hotellets skyldigheter

Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.

 

Dina egna önskemål

Rökning
Hotell har rökfria rum. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnaden för tvätt av textilier m.m.

Husdjur
Önskar du ta med ett husdjur tillkommer en extra städkostnad på 250 kr, meddela detta när du beställer rummet.

Mat
Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället.

 

Bokningsavgift och förskottsbetalning

Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

 

Betalning

Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas vid ankomsten till hotellet.

Kontokort/kontanter

Hotell tar emot de vanligast förekommande kontokorten, VISA, Mastercard, American Express. Hotell tar emot SEK, NOK och EUR

Dröjsmålsränta

Om du dröjer med betalning har hotellet rätt till dröjsmålsränta.

 

Registrering av utländska hotellgäster

Enligt utlänningsförordningen är hotellet skyldig att se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. 

 

Förvaring av värdesaker och bagage

Förvaring
Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Vid förvaring kontakta receptionen.

Värdefull egendom
Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom till hotellet för förvaring. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Rätt att kvarhålla resgods
Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

 

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i värdeskåp på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

 

Din egen säkerhet

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns på insidan av din hotellrumsdörr.

Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.

 

boka-online.png